OK FEST 2018.

Na ovogodisnjem OK FESTU prezentiran je proizvod ATM-a privremenog karaktera. Projekat je realiziran za Addiko Bank D.D., u saradnji sa našim partnerom Asseco SEE d.o.o.